MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

KURS 2019

ved MLS undervisningslaboratorium i Larvik

Sted: MLS undervisningslab, Sophus Buggesvei 15 i Larvik
Fri parkering. Heis i bygget.
Kurs med eksterne samarbeidspartnere. (i mobilt laboratorium fra MLS i Oslo, Fredrikstad, Drammen, Kristiansand og Hamar)

 

Våren 2019

48 timer labkurs for Medisinske sekretærer fra Treider Fagskole i MLS Mobilt Laboratorie

 

Oslo

Drammen

Fredrikstad

Kristiansand

Januar 2019

Februar 2019

Mars 2019

April 2019

           MLS Larvik

Laboratoriearbeid

DAG eller KVELDSKURS 100 timer

kl 09.00 - 14.00 eller

kl 17.00 – 21.00

 

Lab pensum vg skole

                 Helsesekretær

Eksamen teoretisk og praktisk

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

MLS Larvik

KURS for ansatte i PLO/

Sykehjem; helsefagarbeidere: 2-3 kvelder

etter behov

 

Deltagerne øver på kapillær blodprøvetaking og analyse av Hb, Glukose, CRP, INR, urin og fæces

 

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

MLS Larvik

Kompetanseheving i LAB- arbeid for sykepleiere

ca 30 timer

 

 

Venøs blodprøvetaking samt pasientnær analysering

Avsluttende prøve

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

Malariakurs for bioingeniører

I samarbeid med spesialbioingeniør

 

 

2 kvelder / 10 timer

 

1x vår

1x høst

 

 

Din kropp / din helse/     ditt ansvar

Kurs for personer i et kompetanseløp

 

 

 

3 dager eller 5 kvelder

20 timer

 

 

Minimum 8 deltagere

 

Kurs for fremmedspråklige med eller uten helsefaglig bakgrunn

Din kropp / din helse

ditt ansvar

 

Egnet for personer i et kompetanseløp

 

 

 

 

 

6 dager eller 6 kvelder

30 timer

 

 

 

 

Minimum 8 deltagere

Kursplanen KAN bli endret og tilpasset enkeltsøkere eller grupper ved behov og dersom oppsatte kurs ikke fylles opp.


Påmelding ved å klikke her eller til tlf. 92 26 16 76


For mer informasjon – kontakt oss


Oppdatert sist Januar 2019

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76