MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

KURS 2021

ved MLS undervisningslaboratorium i Larvik

Egne kurs i MLS undervisningslaboratorium, Sophus Buggesvei 15 i Larvik. Buss-stopp rett utenfor. Fri parkering. Heis i bygget.

Kurs i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som NKI og Norges Fagakademi.

 

Våren 2021

48 timer labkurs for Medisinske Sekretærer i MLS Mobilt laboratorium
montert i egnede klasserom
ved de ulike utdanningssteder

Pensum:
Helsesekretær Vg3 Yrkesutøving
v H Hansen og E Ø Rivrud;
kapittel 5,6,7 og 8
ISBN 978-82-05-40038-2

 

Norges FagAkademi

Fredrikstad

FULLE KURS
Norges FagAkademi

Fredrikstad

For mer informasjon – kontakt oss på mail

Vår 2021

Uke 14 - 17

6/4 – 6/5Høst 2021

Uke 41 - 44

11/10 - 4/11


Dagkurs: 9-15

Kveldskurs: 17.30 – 21.00

 

MLS Larvik

KURS for ansatte i PLO/Sykehjem; helsefagarbeidere: 2-3 kvelder etter behov

 

Deltagerne øver på kapillær blodprøvetaking og analysering av Hb, Glukose, CRP, INR, Covid19- prøvetaking og antistoff test, blodtrykk- og O2måling, urin og fæces

 

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

MLS Larvik

Kompetanseheving i LAB- arbeid for sykepleiere

ca 30 timer

 

 

Venøs blodprøvetaking samt pasientnær analysering

Avsluttende prøve

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

 

Din kropp / din helse / ditt ansvar

Kurs for personer i et kompetanseløp

 

 

 

3 dager eller 5 kvelder

20 timer

 

 

Minimum 8 deltagere

Kursplanen KAN bli endret og tilpasset enkeltsøkere eller grupper ved behov og dersom oppsatte kurs ikke fylles opp.


Påmelding ved å sende SMS til tlf. 92 26 16 76


For mer informasjon – kontakt oss på mail


Oppdatert sist September 2021

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76