MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

Mål for komplett 100 timers kurs med pensum vgs helsesekretær

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om medisinsk laboratoriearbeid med prøvetaking og pasientnær analysering i legekontor og ellers i Primærhelsetjenesten.


Kurs innhold:

Blodprøvetaking venøst / kapillært
(prøvetaking av ”pasienter” inngår i opplæringen), identitetssikring, prøvebehandling; henstand, oppbevaring, sentrifugering og prøveforsendelse. Smitte og hygiene, stikkskader, Avfallshåndtering, MSIS

Urin og avføringsprøver - grunnleggende mikrobiologi
Urinprøvetaking, prøvebehandling, strimmeltesting med visuell og instrumentell avlesning. Dyrkning av bakterier med dyppagar / sende på borsyreglass. Urinsentrifugering og urinmikroskopi. Metoder for påvisning av blod i fæces: HemoFec og immunologiske FOB- metoder.

Kvalitetskontroll - intern og ekstern. Preanalytiske-, analytiske og postanalytiske feil / faktorer
Intern og ekstern kvalitetssikring (NOKLUS). Parallellanalysering med samarbeidende laboratorium. SKUP Rett svar til rett pasient. Referanseverdier. Forståelse av analyser og Tolkning av analysesvar. Dokumentasjon. Måleenheter, benevnelser og Regneoppgaver i laboratoriet. Feilsøking. Vedlikehold av apparatur og utstyr.

Virus eller bakteriell infeksjon ? Kontroll av antibiotikabehandling Video
CRP –målinger med ulike metoder. Sykdomshistorien / klinisk undersøkelse. Tolkning av resultater. Fortynninger.

Senkningsreaksjon (SR)
– Westergren (Seditainer og Vacuette) samt instrumentelle avlesninger (MicroSed). Telling av hvite blodlegemer med diff. Blodutstryk utføres og farges av deltager og utstrykene mikroskoperes og kommenteres av bioingeniør.

Hemoglobinmålinger med ulike pasientnære analyseprosedyrer – grunnleggende hematologi
HemoCue instrumentene, HemoControl fra EKF. Anemi, polycytemi. Videovisning av kapillær Hb-måling.

Glukosemålinger.
Diverse apparater for diabetikere til egenmåling av glukose. Sammenlikninger av resultater.

Diabetes og seinkomplikasjoner
– rutiner for god egenkontroll og regelmessig oppfølging av fastlegen HbA1c – langtidsblodsukker med DCA, NycoCard og AFINION samt Urin Albumin med ulike metoder som DCA, NycoCard, HemoCue, QuickRead, Afinion og Mikraltest. Forelesning av diabetessykepleier.

Oral antikoagulasjonsbehandling
INR målinger av pasientprøver og kontrollmaterialer med ulike kapillære og venøse analysemetoder brukt i Primærhelsetjenesten. Behandlingsområder. Tolkning av resultater. Pasientinformasjonsvideoer.

Andre immunologiske hurtigtester benyttet ved legekontorer
Mononukleose (”kyssesyke”), hCG Graviditetstest, Streptokokk Gr A, Helicobacter Pylori og Klamydia.

Rutiner ved et legekontor
Beskrivelse av en travel hverdag, beskrevet av helsesekretær Lizzy Moen.
”Pasienten først”, Taushetsplikt, Etiske regler, Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Autorisasjonskrav.

Fagkurset avsluttes med en 3 timers teoretisk og en 5 timers praktisk prøve, hvor 70% riktig besvarelse gir BESTÅTT kurs. Kun 90-100% frammøte gir kursbevis.

Les mer om MLS og kurstilbudene

Påmelding på SMS. 92261676
Kursstart så snart minimum 6 deltagere har meldt seg.
Dagkurs: 09.00-14.00
Kveldskurs: 17-21.


Oppdatert sist September 2021

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76