MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

Daglig leder, Gunnar Johannesen, er bioingeniør og har blant annet jobbet på Vestfold Sentralsykehus' laboratorier i Tønsberg og Larvik. Han har i tillegg
10 års erfaring som laboratorieleder i Botswana. I Norge har han jobbet som produktsjef i Nycomed Diagnostica / Axis-Shield PoC. Johannesen har erfaring fra kursvirksomhet for Primærhelsetjenesten, samt undervisning i klinisk kjemi for videregående skole og høyskole.

* Kompetansegivende fagkurs i LABORATORIEARBEID for Primærhelsetjenesten
* MALARIAKURS for bioingeniører
* MLS utfører STUDIER og UTPRØVINGER for industrien

SjekkHelsaDi.no er en del av MLS sin virksomhet.

Helsesjekk for hvem?

SjekkHelsaDi er et tilbud til alle som ikke har tilstrekkelig kunnskap om sin helsestatus og kanskje lurer på om de har begynnende livsstilsykdommer som høyt blodtrykk, diabetes eller høye kolesterol- og fettverdier.
De fleste mennesker er innom sin fastlege en gang iblant når de ikke føler seg friske. Legens kliniske undersøkelse og samtale med pasienten legger grunnlaget for eventuell diagnose, behandling og kontroll av sykdom.

Imidlertid er det mange (oftest godt voksne menn) som sjelden eller aldri går til sin fastlege, enten de er syke eller friske, og det viser seg at noen ender opp med sykdommer og seinskader som KUNNE vært oppdaget på et tidlig stadium dersom man hadde tatt en helsesjekk...

Gjennom mange år har våre målinger og analyser vist at bedre kosthold og litt fysisk aktivitet gir stor helseverdi. Sunnere livsstil gir lavere blodtrykk, bedrede lipidverdier (kolesterol og fett) lavere diabetesrisiko, lavere kreftrisiko, mer overskudd og bedre humør.


Oppdatert sist September 2021

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76